Ponúkate aj iné zľavy ako tie, ktoré sú uvedené na stránke?

Ponúkame rôzne zľavy vo forme kupónov. Najčastejšie máme kupóny dočasné, ktoré sa viažu na určité akcie, ale máme aj stále kupóny, ktoré môžete získať počas celého roka. Napríklad: Jednorazový kupón na zľavu, ktorý získate za odoberanie našich noviniek.