Ponúkate aj iné zľavy ako tie, ktoré sú uvedené na stránke?

Ponúkame aj rôzne zľavy vo forme kupónov. Najčastejšie ide o kupóny, ktoré sú obmedzené časovo a/alebo počtom použití a viažu sa na konkrétne akcie. Tieto kupóny sa väčšinou zasielajú prostredníctvom newslettra.