Čo ak som pri platbe nezadal (nezadala) variabilný symbol?

Priradenie platby uhrádzanej bankovým prevodom trvá štandardne dva pracovné dni. Pokiaľ Vám do dvoch pracovných dní nepríde informačný e-mail o úspešnej úhrade, znamená to, že platba sa automaticky nepriradila. V tomto prípade nám, prosím, zašlite potvrdenie o odoslanej platbe. My ju dohľadáme a následne k objednávke priradíme.